สทนช.จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สทนช.ครบรอบ 4 ปี

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 4 ปี ณ อาคารจุฑามาศ สทนช. ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำ สทนช. “พระพุทธนาคา ธาราธิบดี” ต่อจากนั้นประกอบพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอาคารจุฑามาศ โดยถวายเครื่องสักการะท้าวเทพมหาพรหมและสักการะพระบรมรูป ร.5 และร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของ สทนช.

โหลดภาพเพิ่มเติม….คลิ๊ก

 

สทนช.ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

     สทนช.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบ สทนช.เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับประชาชนโดยเร็ว
วันนี้ (20 ต.ค.64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางแคใน จ.สิงห์บุรี ว่า แม้ว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.39 – 2.32 ม.และเขื่อนเจ้าพระยา (C.13) มีอัตราการะบายที่ 2,673 ลูกบาศก์เมตร/วินาที แต่ในช่วงวันที่ 23 – 30 ต.ค.นี้ จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจาก จ.นครสวรรค์ และ จ.อุทัยธานี จึงมีการปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.20 – 0.40 เมตร ซึ่งล่าสุดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช.ได้ออกประกาศฉบับที่ 24 แจ้งเตือน 9 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำ พร้อมทั้งตรวจสอบความแข็งแรงและจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วม รวมถึงปรับแผนบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำและเร่งระบายน้ำในลำน้ำ แม่น้ำ และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ รวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที
ดร.สุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์อุทกภัยใน จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้มีน้ำท่วมทั้งหมด 14,923 ไร่ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ค่ายบางระจัน อ.ท่าช้าง อ.บางระจัน อ.พรหมบุรี อ.เมืองสิงห์บุรี และ อ.อินทร์บุรี ซึ่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสิงห์บุรี กรมทางหลวงชนบท หน่วยทหารในพื้นที่ได้เร่งเข้าสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชน ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำหลากลงสู่ทะเลให้เร็วยิ่งขึ้น โดยกรมชลประทานนำเครื่องผลักดันน้ำ ไปติดตั้งจำนวน 2 แห่งบริเวณคลองพังทลาย ต.บางตะเคียน เพิ่มเติม ที่ ปตร.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง และติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี บริเวณ สะพานข้ามแม่น้ำวัดไผ่โรงวัวอีก 20 เครื่องด้วยเช่นกัน
“นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงานเกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาด้านน้ำในระยะยาว ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี โดยในระยะเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ บริหารจัดการน้ำหลากเพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงวางแผนเก็บน้ำหลากไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้า โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในฤดูน้ำหลากให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำหลาก ต้องเร่งจัดทำรายละเอียดการจ่ายค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีพได้ไม่เดือดร้อน ทั้งนี้ สทนช. ต้องเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนองและการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือค่าชดเชยความเสียหาย ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช .) เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณา ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติต่อไป และท้ายที่สุด คือ ให้ สทนช. บูรณาการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของพนังกั้นน้ำเจ้าพระยา จัดทำแผนบำรุงรักษา และซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต”ดร.สุรสีห์ กล่าว
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
20 ตุลาคม 2564

โหลดภาพเพิ่มเติม….คลิ๊ก

สทนช.เร่งทบทวนผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สทนช.ได้มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมและจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ผลิตภาพการใช้น้ำภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในปัจจุบันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อประเมินผลิตภาพการใช้น้ำของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในระดับประเทศ จังหวัด และลุ่มน้ำ 3) เพื่อนำผลวิเคราะห์ผลิตการใช้น้ำภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภค ในระดับจังหวัด และลุ่มน้ำ นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ช่วยเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ ซึ่งนอกจากจะมีการนำเสนอรายละเอียดของการดำเนินโครงการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ
สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก

สทนช. ติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตาม 10 มาตรการฤดูฝน ย้ำหน่วยงานร่วมมือเตรียมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีความพร้อมสูงสุด ทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญด้านน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน

วันนี้ (15 ต.ค. 64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังติดตาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำของ จ.อุบลราชธานี ณ เขื่อนสิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร พร้อมตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ว่า นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เนื่องจากมีการประเมินสถานการณ์ว่ามวลน้ำหลากจากพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม และนครราชสีมา จะไหลมารวมที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 ให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากมวลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจากการติดตามคาดการณ์สถานการณ์น้ำของ จ.อุบลราชธานี ทั้งในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลในระยะต่อจากนี้ พบว่า บริเวณลุ่มน้ำชี คาดการณ์ประเมินปริมาณน้ำจากแม่น้ำชีผ่านอำเภอเขื่องใน จะไปบรรจบลงแม่น้ำมูล ที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 900 – 1,000 ลบ.ม./วินาที ไปถึงช่วงวันที่ 24 – 29 ต.ค. 64 ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งระบายมวลน้ำของแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขง ก่อนที่มวลน้ำจากแม่น้ำชีจะลงไหลลงไปสมทบภายหลัง ณ เมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะไม่มีผลทำให้ปริมาณน้ำที่สถานี M.7 ล้นเอ่อท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองอุบลราชธานี ส่วนบริเวณลุ่มน้ำมูล ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ระดับน้ำสูงสุดเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 อยู่ที่ 7.49 เมตร (สูงกว่าตลิ่ง 0.49 เมตร) และปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ 6.70 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 0.30 เมตร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง วันละ 0.10 – 0.15 เมตร

ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ทั้งการดำเนินงานในปัจจุบันและแผนในระยะถัดไป โดยในช่วงปี 2559 – 2564 เกิดโครงการสำคัญรวม 34 โครงการ ครัวเรือนรับประโยชน์ 63,673 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 557,686 ไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเกือบ 300 ล้าน ลบ.ม. เป็นโครงการป้องกันภัยน้ำท่วม 10 โครงการ สามารถป้องกันพื้นที่น้ำท่วมได้กว่า 3.7 แสนไร่ ตัวอย่างโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำเจียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองไหล ฯลฯ และยังมีแผนดำเนินการโครงการสำคัญ ปี 2565 – 2567 อีก 129 โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5 ปี ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 2.40 ล้านไร่ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ล้าน ลบ.ม. เป็นโครงการป้องกันภัยน้ำท่วม 20 โครงการ สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ 84,582 ไร่ เช่น 1) โครงการผันน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-ลำตะคอง 2) โครงการบรรเทาอุทกภัย ทน.ราชสีมา-อำเภอพิมาย และเพิ่มพื้นที่ชลประทานอำเภอโนนสูง 3) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ 4) โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า และ 5) อ่างเก็บน้ำห้วยกระแหล่ง เป็นต้น

นอกจากการติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำหลากเพื่อป้องกันผลกระทบแก่ชาวอุบลราชธานีให้ได้มากที่สุดแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำท่วมในช่วงนี้ โดยคำนึงถึงการเพิ่มการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป ควบคู่กับมอบหมายให้กรมชลประทาน ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลากในเขตผังน้ำมูล-ชี ที่ สทนช.ดำเนินการศึกษา ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนสู่การปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน อาทิ การประเมินระยะเวลาการเดินทางของน้ำตามลำน้ำเพื่อคาดการณ์ และเตือนภัยระดับและปริมาณน้ำ หรือก่อสร้างแนวผันน้ำเพิ่มเติมในบริเวณชุมชนที่สำคัญบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง พัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิงธรรมชาติ) เป็นพื้นที่น้ำนอง เพื่อบริหารจัดการร่วมกับเขื่อนระบายน้ำในแม่น้ำมูลได้ เป็นต้น เพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้ในระยะยาว

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
15 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ลุยพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขอนแก่น

เมื่อวันที่ (14 ตุลาคม 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำตามมาตรการ กอนช. และแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำและแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งในพื้นที่ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมอุตุนิยมวิทยา และผู้ว่าราชการอีก 3 จังหวัดลุ่มน้ำชี ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ ยโสธร เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่รับมวลน้ำต่อจาก จ.ขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอการบริหารจัดการน้ำภาพรวมและการเตรียมการรับมือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มกิจกรรมเพิ่มความสุขสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเติมน้ำต้นทุนแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่ อ.ภูเวียง และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ดอนหัน และ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตามลำน้ำชี ตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม โดยขณะนี้มวลน้ำกำลังเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานีตามลำดับ ซึ่ง กอนช. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 เพื่อเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้าและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ให้สิ้นสุดโดยเร็วประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากที่ยังมีแนวโน้มฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ รวมถึงวางแผนเก็บน้ำสำรองทุกแหล่งทั้งผิวดินและใต้ดินไว้รองรับในช่วงฤดูแล้งหน้าด้วย โดยมอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัด กรมชลประทาน และ กฟผ. พิจารณากำหนดแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตลอดลำน้ำชีด้วย พร้อมทั้งให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดขอนแก่น และ สทนช. เป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำชี และให้ สทนช. รวบรวมเสนอ กนช. เห็นชอบต่อไป สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเน้นย้ำทุกภารกิจด้านน้ำต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดขยายผลการแก้ไขปัญหาด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน

สำหรับสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ที่สลายตัวเป็นดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับ และเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 24-25 .. 64 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 9 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ซึ่ง กอนช. ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่ง และการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ล่วงหน้ารวม 4 ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สินจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย อาทิ  จัดจราจรน้ำให้มาไหลรวมกันน้อยที่สุด บริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ และเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน รวมถึงปรับลดการระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากวันละ 20 ล้าน ลบ.. ล่าสุดระบายเหลือประมาณ 10 ล้าน ลบ.. สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานปัจจุบันคงเหลือพื้นที่น้ำท่วม 22 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อ.เมืองอุบลราชธานี และ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 9 อำเภอ ใน จ.ขอนแก่น และ 10 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา  โดยสถานการณ์น้ำท่วม จ.ขอนแก่น ปัจจุบันระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่ง 0.50-1.10 เมตร แต่มีแนวโน้มลดลงวันละ 12 ซม. โดยคาดว่าน้ำที่หลากบริเวณหน้าเขื่อนมหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย และท่วมทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำชี อ.เมืองขอนแก่น ประมาณ 10 -15 วัน จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวขัองเร่งให้การช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าดำเนินการให้สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยเร็ว ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ 55 เครื่อง เรือ 5 ลำ รถยนต์ 8 คัน และเครื่องผลักดันน้ำ 40 คัน

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า สทนช.ได้เร่งรัดผลักดันแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี’61–64 มีการพัฒนาแหล่งน้ำเกิดขึ้นรวม 2,070 แห่ง พื้นที่ได้รับการป้องกันกว่า 4.6 แสนไร่ เช่น ประตูระบายน้ำลำน้ำเชิญ แก้มลิงแก่งน้ำต้อน แก้มลิงหนองโป่งขี้กั่ว เป็นต้น และในปี’65 มีแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามงบบูรณาการอีก 40 แห่ง ปริมาณน้ำ 3.62 ล้าน ลบ.. พื้นที่รับประโยชน์ 13,589 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,475 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 963 ไร่ เช่น ระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่ แก้มลิงกุดหมากเท้งพร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยสายบาตร และอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพงพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญ อีก 13 โครงการที่เน้นเพิ่มการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝน และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อป้องกันชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในช่วงปี’66 - 68 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเพิ่มน้ำต้นทุนได้ 36.4 ล้าน ลบ.. พื้นที่รับประโยชน์ 35,181 ไร่ และ 9,344 ครัวเรือน อาทิ การขุดลอกแม่น้ำชี ระยะทาง 215 กม. อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ ระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 2 แก้มลิงหนองเอียด และแก้มลิงหนองแปน เป็นต้น

------------------------------------

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

14 ตุลาคม 2564

 

สทนช. ร่วมกับ สสน. จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด” 76 จังหวัด พร้อมใช้งานแล้วทางเว็บไซต์

สทนช. ร่วมกับ สสน. จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด” 76 จังหวัด พร้อมใช้งานแล้วทางเว็บไซต์ http://pwrc.thaiwater.net/
และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน “ศูนย์ฯ น้ำจังหวัด” รายจังหวัด ดังนี้

💧สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 (ภาคเหนือ)
1 แพร่ http://phrae.thaiwater.net/
2 พิจิตร http://phichit.thaiwater.net/
3 ลำพูน http://lamphun.thaiwater.net/
4 น่าน http://nan.thaiwater.net/
5 ลำปาง http://lampang.thaiwater.net/
6 เชียงใหม่ http://chiangmai.thaiwater.net/
7 พิษณุโลก http://phitsanulok.thaiwater.net/
8 กำแพงเพชร http://kamphaengphet.thaiwater.net/
9 อุตรดิตถ์ http://uttaradit.thaiwater.net/
10 พะเยา http://phayao.thaiwater.net/
11 เชียงราย http://chiangrai.thaiwater.net/
12 แม่ฮ่องสอน http://maehongson.thaiwater.net/
13 ตาก http://tak.thaiwater.net/
14 สุโขทัย http://sukhothai.thaiwater.net/
.

💧สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 (ภาคกลาง)
15 พระนครศรีอยุธยา http://ayutthaya.thaiwater.net/
16 สุพรรณบุรี http://suphanburi.thaiwater.net/
17 ฉะเชิงเทรา http://chachoengsao.thaiwater.net/
18 สระแก้ว http://sakaeo.thaiwater.net/
19 จันทบุรี http://chanthaburi.thaiwater.net/
20 เพชรบูรณ์ http://phetchabun.thaiwater.net/
21 นครนายก http://nakhonnayok.thaiwater.net/
22 สมุทรปราการ http://samutprakan.thaiwater.net/
23 นนทบุรี http://nonthaburi.thaiwater.net/
24 ปทุมธานี http://pathumthani.thaiwater.net/
25 อ่างทอง http://angthong.thaiwater.net/
26 ลพบุรี http://lopburi.thaiwater.net/
27 สิงห์บุรี http://singburi.thaiwater.net/
28 ชัยนาท http://chainat.thaiwater.net/
29 สระบุรี http://saraburi.thaiwater.net/
30 ราชบุรี http://Ratchaburi.thaiwater.net/
31 กาญจนบุรี http://kanchanaburi.thaiwater.net/
32 นครปฐม http://nakhonpathom.thaiwater.net/
33 สมุทรสาคร http://samutsakhon.thaiwater.net/
34 สมุทรสงคราม http://samutsongkhram.thaiwater.net/
35 นครสวรรค์ http://nakhonsawan.thaiwater.net/
36 อุทัยธานี http://uthaithani.thaiwater.net/
37 ชลบุรี http://chonburi.thaiwater.net/
38 ระยอง http://rayong.thaiwater.net/
39 ตราด http://trat.thaiwater.net/
40 ปราจีนบุรี http://prachinburi.thaiwater.net/
41 เพชรบุรี http://phetchaburi.thaiwater.net/
42 ประจวบคีรีขันธ์ http://prachuapkhirikhan.thaiwater.net/
.

💧สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
43 สกลนคร http://sakonnakhon.thaiwater.net/
44 ชัยภูมิ http://chaiyaphum.thaiwater.net/
45 นครราชสีมา http://nakhonratchasima.thaiwater.net/
46 บุรีรัมย์ http://buriram.thaiwater.net/
47 ยโสธร http://yasothon.thaiwater.net/
48 หนองบัวลำภู http://nongbualamphu.thaiwater.net/
49 ขอนแก่น http://khonkaen.thaiwater.net/
50 มหาสารคาม http://mahasarakham.thaiwater.net/
51 ร้อยเอ็ด http://roiet.thaiwater.net/
52 มุกดาหาร http://mukdahan.thaiwater.net/
53 อุบลราชธานี http://ubonratchathani.thaiwater.net/
54 สุรินทร์ http://surin.thaiwater.net/
55 ศรีสะเกษ http://sisaket.thaiwater.net/
56 อำนาจเจริญ http://amnatcharoen.thaiwater.net/
57 อุดรธานี http://udonthani.thaiwater.net/
58 เลย http://loei.thaiwater.net/
59 หนองคาย http://nongkhai.thaiwater.net/
60 กาฬสินธุ์ http://kalasin.thaiwater.net/
61 นครพนม http://nakhonphanom.thaiwater.net/
62 บึงกาฬ http://buengkan.thaiwater.net/
.

💧สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 4 (ภาคใต้)
63 สุราษฎร์ธานี http://suratthani.thaiwater.net/
64 ชุมพร http://chumphon.thaiwater.net/
65 ตรัง http://trang.thaiwater.net/
66 นครศรีธรรมราช http://nakhonsithammarat.thaiwater.net/
67 สงขลา http://songkhla.thaiwater.net/
68 ยะลา http://yala.thaiwater.net/
69 ปัตตานี http://pattani.thaiwater.net/
70 นราธิวาส http://narathiwat.thaiwater.net/
71 กระบี่ http://krabi.thaiwater.net/
72 พังงา http://phangnga.thaiwater.net/
73 ภูเก็ต http://phuket.thaiwater.net/
74 สตูล http://satun.thaiwater.net/
75 พัทลุง http://phatthalung.thaiwater.net/
76 ระนอง http://ranong.thaiwater.net/

สทนช.ขับเคลื่อนกฎหมายลูก องค์กรผู้ใช้น้ำ..สร้างการมีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านน้ำ ทั้งในด้านการใช้น้ำ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไปในทิศทางเดียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

แต่การที่จะขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีกฎหมายลำดับรอง หรือกฎหมายลูกรองรับด้วย

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า กฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกดังกล่าว จะช่วยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สทนช. ก็จะเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำให้สามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยในส่วนที่ สทนช. ดำเนินการจัดทำและยกร่างกฎหมายลำดับรอง (เฉพาะมาตราเร่งด่วน) ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 นั้น ขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. …. ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ซึ่งกฎหมายลำดับรองฉบับนี้เป็นการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทยใหม่ ให้เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและวิถีชีวิตของประชาชน จาก 25 ลุ่มน้ำหลัก และ 254 ลุ่มน้ำสาขาเดิม เป็น 22 ลุ่มน้ำหลัก และ 353 ลุ่มน้ำสาขา

นอกจากนี้ ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. …. เป็นกฎหมายลำดับรองอีกฉบับ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในปลายเดือนมกราคม 2564 ถือว่าเป็นกฎหมายลำดับรองอีกฉบับที่มีความสำคัญ

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ จะมีความสัมพันธ์กับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่ม พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้กฎกระทรวงดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหมวดที่ 3 ว่าด้วยองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ที่ระบุไว้ว่า องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มี 3 ระดับ 1.ระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2.ระดับลุ่มน้ำ ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่ได้รับเลือกเป็นประธาน และ 3.ระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน รวมตัวกัน จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ

ซึ่งนอกจากองค์กรผู้ใช้น้ำจะมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกของตนแล้ว สมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ องค์กรละ 1 คน สามารถเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในเขตลุ่มน้ำของตนได้ ซึ่งลุ่มน้ำหนึ่ง ๆ มีจำนวน 9 คน จากภาคเกษตรกรรม 3 คน ภาคอุตสาหกรรม 3 คน และภาคพาณิชยกรรม 3 คน โดยกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเหล่านั้น ยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช. )ได้อีกด้วย ทั้งประเทศมีจำนวน 4 คน

“องค์กรผู้ใช้น้ำจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยบริหารจัดการน้ำ กล่าวคือ องค์กรผู้ใช้น้ำจะเป็นช่องทางให้ผู้ใช้น้ำที่มีเป้าประสงค์ร่วมกันจากลุ่มน้ำเดียวกัน บริเวณเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อเกิดให้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ สถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลุ่มเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ เป็นกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ โดยสามารถนำเสนอโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่คณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดได้โดยตรง หรือกระทั่งสิทธิในการร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ไกล่เกลี่ย แก้ปัญหาร่วมกัน กรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้น้ำด้วยกันในพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงเป็นตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่มาจากคณะกรรมการลุ่มน้ำยังสามารถแสดงความคิดเห็นในคณะกรรมการระดับชาติ คือ กนช. ได้อีกด้วย องค์กรผู้ใช้น้ำจึงจัดเป็นฟันเฟืองสำคัญในการมีส่วนช่วยในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ สทนช. กล่าว

ปัจจุบันแม้หน่วยงานด้านน้ำหลายหน่วยงานมีการจัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาบ้างแล้ว เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชลประทาน ที่มีอยู่กระจายอยู่ในพื้นที่โครงการชลประทานทั่วประเทศ แต่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ ดังนั้นภายหลังจากที่กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ มีผลบังคับใช้แล้ว องค์กรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมตามภารกิจ ต้องมายื่นขอก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

การจดทะเบียนเพื่อขอก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ปี 2561 กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่รวมตัวกัน ต้องตั้งตัวแทนไปยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำต่อนายทะเบียน (นายทะเบียนคือเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือผู้ที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมอบหมาย) สามารถยื่นสมัครทางออนไลน์ได้ที่ website : twuo.onwr.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สอดคล้องกับการบริหารราชการแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-government ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพิ่มเติม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้กำหนดสถานที่ยื่นคำขอจดลงทะเบียนเพื่อก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำไว้ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเปิดจุดลงทะเบียนออนไลน์ในส่วนกลางสามารถยื่นได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคสามารถยื่นได้ที่สำนักงานของ สทนช. ภาค 1- 4 ที่จังหวัดลำปาง จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายทะเบียนจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารข้อมูลประมาณ 30 วัน หากเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนถูกต้องครบถ้วนก็จะออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นเอกสารรับรองว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พรบ.ทรัพยากรน้ำ ต่อไป

รายละเอียดอื่น ๆ ในการรับสมัคร สทนช. จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำหรับกฎหมายลำดับรองฉบับอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ที่ สทนช. รับผิดชอบที่เป็นมาตราเร่งด่วนมีจำนวน 18 มาตรา รวม 23 ฉบับ ขณะนี้ได้ยกร่างผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้ว ซึ่ง สทนช. ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากกฎหมายลำดับรองที่ สทนช. รับผิดชอบแล้ว ยังมีกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน และหากกฎหมายรองทุกฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศก็จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 อย่างแท้จริง

—————————————————————————————————

สทนช. ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564เวลา 9.45 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

สทนช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สทนช. รวมกว่า 100 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายกทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน “กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ” ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2563 ภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่ออำนวยการ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนในการควบคุมวิกฤติน้ำในภาวะรุนแรงหรือคาดการณ์ว่าจะรุนแรง (ระดับ 2) โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งให้อยู่ในวงจำกัด ให้หน่วยงานด้านปฏิบัติในพื้นที่สามารถช่วยเหลือได้อย่างตรงจุด โดยมีศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ และกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 หน่วยงาน สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ณ ปัจจุบัน กอนช. ได้มีการสรุปบทเรียน ประสบการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานในการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งการสนับสนุนและผลักดันงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขวิกฤตด้านน้ำ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนและแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การตอบสนองต่อวิกฤตด้านน้ำ วิธีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้ำและวิกฤตด้านน้ำ และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ภารกิจ กอนช. สรุปเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของ กอนช. ในการรับมือวิกฤตด้านน้ำ ต่อไปอนึ่ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ” โดยนายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการบรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำของ กอนช. และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยการ บริหารจัดการ และพิจารณาระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำ” โดยนายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การวิเคราะห์อัตรากำลัง” โดยนายคมกฤช พอนอ่วม ผู้อำนวยการกลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหัวข้อ “การจัดทำแผนผังกระบวนงานและข้อมูลสถิติปริมาณงาน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กอนช.” โดยดร.มาฆะ ภู่จินดา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รวมทั้งการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้วย

 

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 63 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหาร สทนช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ก่อนเสนอ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ