-  งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 ... อ่านที่นี่

- รายงานการเงินประจำปี 2564 ...รายละเอียดคลิ๊ก

- รายงานการเงินประจำปี 2563 ... รายละเอียดคลิ๊ก

- รายงานการเงินประจำปี 2562 ... รายละเอียดคลิ๊ก
- รายงานการเงินประจำปี 2561 ...รายละเอียคลิ๊ก

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 
รายงานการเงินประจำปี-2564-สตง