• คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สทนช. เข้ารดน้ำขอพรจากนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการ สทนช. และคณะผู้บริหาร ในงาน สงกรานต์วิถีใหม่ สทนช. สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี64 โดยคณะผู้บริหารได้กล่าวอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริเวณโถงอาคารจุฑามาศ ชั้น 1 สทนช.