• สทนช.จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 ณ อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมพิธีการ สทนช.