สทนช. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตร วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 7.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 189 รูป และพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารจุฑามาศ  สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ  …

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งถวายแจกันดอกไม้นื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

เมื่อวันที่ 1  มกราคม 2565 นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ ศาลาหทัยสมาคม  

สทนช.เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายบังคม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564  นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายบังคม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ…

สทนช.จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สทนช.ครบรอบ 4 ปี

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ…

สทนช.ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

     สทนช.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบ สทนช.เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับประชาชนโดยเร็ว วันนี้ (20 ต.ค.64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางแคใน จ.สิงห์บุรี ว่า แม้ว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.39…

 สทนช.จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายสุรสีห์  กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธาน  จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร. ณ อาคารจุฑามาศ ชั้น 10  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ    

สทนช.เร่งทบทวนผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สทนช.ได้มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์…

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก สทนช. ติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตาม 10 มาตรการฤดูฝน ย้ำหน่วยงานร่วมมือเตรียมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีความพร้อมสูงสุด ทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญด้านน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน วันนี้ (15 ต.ค. 64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ…

“บิ๊กป้อม” ลุยพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขอนแก่น

เมื่อวันที่ (14 ตุลาคม 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล…