ทดสอบระบบ

สทนช.จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สทนช.ครบรอบ 4 ปี

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วย นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ…

สทนช.ร่วมคณะนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จ.สิงห์บุรี

     สทนช.ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย จ.สิงห์บุรี พร้อมมอบ สทนช.เร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้กับประชาชนโดยเร็ว วันนี้ (20 ต.ค.64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยชุมชนบางแคใน จ.สิงห์บุรี ว่า แม้ว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 0.39…

สทนช.เร่งทบทวนผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี

วันนี้ ( 18 ต.ค. 64 ) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการจัดทำข้อมูลผลิตภาพการใช้น้ำภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่ง สทนช.ได้มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์…

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก

“บิ๊กตู่” ห่วงชาวอุบลฯ สั่งเร่งป้องกันผลกระทบมวลน้ำหลาก สทนช. ติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตาม 10 มาตรการฤดูฝน ย้ำหน่วยงานร่วมมือเตรียมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีความพร้อมสูงสุด ทั้งติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญด้านน้ำในลุ่มน้ำชี-มูล แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน วันนี้ (15 ต.ค. 64) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ…

“บิ๊กป้อม” ลุยพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขอนแก่น

เมื่อวันที่ (14 ตุลาคม 2564) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำชีเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล…

สทนช. ร่วมกับ สสน. จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด” 76 จังหวัด พร้อมใช้งานแล้วทางเว็บไซต์

สทนช. ร่วมกับ สสน. จัดทำ “ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด” 76 จังหวัด พร้อมใช้งานแล้วทางเว็บไซต์ http://pwrc.thaiwater.net/ และสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่าน “ศูนย์ฯ น้ำจังหวัด” รายจังหวัด ดังนี้ 💧สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 (ภาคเหนือ) 1 แพร่…

สทนช.ขับเคลื่อนกฎหมายลูก องค์กรผู้ใช้น้ำ..สร้างการมีส่วนร่วมตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 2561

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2562 มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านน้ำ ทั้งในด้านการใช้น้ำ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำไปในทิศทางเดียว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง…

สทนช. ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564เวลา 9.45 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม…

สทนช.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต โดยมี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สทนช. รวมกว่า 100…

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 63 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหาร สทนช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…