แต่งตั้ง/เลื่อน/รับโอน/ย้าย

- คำสั่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ข๖๑/๒๕๖๕ เรื่องย้ายข้าราชการ ....รายละเอียด(คลิก)
- ประกาศเกษียณ 63(ต้นฉบับ) ........ คลิก
-ประกาศเกษียณ 64(ต้นฉบับ) ........ คลิก

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *